TRANSMISJA NA ŻYWO Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559, 583,1005,1079 i 1561) odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Sesja rozpocznie się o godz. 1300

Sesja transmitowana będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube