członkowie rady miasta w czasie obrad rady miasta w ratuszu miejskim w Ostrowi Mazowieckiej

8 stycznia b.r. na posiedzeniu Rady Miasta odbyła się debata na temat koniecznej przebudowy systemu produkcji ciepła w naszym mieście. W dniu dzisiejszym burmistrz Jerzy Bauer skierował propozycję debaty publicznej z udziałem Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Nasz Dom” w Ostrowi Mazowieckiej na temat porozumienia się w zakresie spraw własnościowych terenów na których są instalacje produkujące i przesyłające ciepło systemowe. Debata odbyłaby się w trybie posiedzenia Rady Miasta i z obecnością Burmistrza Miasta.

Zaproponowane zostały dwa terminy: 3 lub 10 lutego, do wyboru przez Przedstawicieli SM NASZ DOM.

Propozycja uzgodniona jest z przewodniczącym Rady Miasta.


W załączniku do pobrania i zapoznania się kopia pisma zaproszenia. Link do materiału video z posiedzenia Rady Miasta w dn. 18.01.23 r.