widok z lotu ptaka na miasto Ostrow Mazowiecka

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1846 i 2185/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

  • lokal mieszkalny przy ul. Pocztowej 14/15

Wykaz nieruchomości wywieszony zostaje do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 28 lutego 2023 r. do 21 marca 2023 r.