Plakat:  Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ZUS Oddział ZUS w Płocku


Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja przyjazna osobom z niepełnosprawnościami podejmuje działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia tych osób w Zakładzie. Dlatego też w ramach współpracy uprzejmie proszę o zamieszczenie załączonych informacji na Państwa stronie internetowej oraz promowanie informacji o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością i możliwości odbycia u nas staży i praktyk zawodowych.

Oferty zatrudnienia oraz odbycia praktyk i staży dotyczą oczywiście wszystkich osób bez względu na stopień niepełnosprawności.

Wszystkie nasze aktualne ogłoszenia o prace znajdują się na stronie www.zus.pl – Praca w ZUS – Aktualne ogłoszenia o pracę