Na plakacie widoczna biegnąca rodzina.

Kandydaci na rodzinę zastępczą: muszą mieć 

-obywatelstwo polskie;

-być niekaralni;

-posiadać stabilną sytuację mieszkaniową i finansową

-pozytywną opinię psychologiczną i pedagogiczną

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pcprostrowmaz.pl w zakładce [Piecza Zastępcza].