Uczestnicy spotkania

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Kierownik Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Małgorzata Balcerzak 06 marca nawiązując do wcześniejszych ustaleń po raz kolejny spotkali się w celu omówienia Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz proboszczowie z terenu powiatu przedstawili propozycje obiektów, które zostaną ujęte we wnioskach na dofinasowanie, które będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2%. Termin naboru wniosków do 17 marca 2023 r.

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/..          www.gov.pl/.../rzadowy-program-odbudowy-zabytkow