symboliczne przekazywanie czeku na dofinansowanie

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało 30 tys. zł dofinansowania w formie dotacji na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i będą przeznaczone na organizację zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej”. Zadanie jest w 100% dofinansowane z WFOŚiGW.

Głównym celem zadania jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego.

Piknik odbędzie się 14 czerwca 2023 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1.