osoby uczestniczące w otwarciu wystawy

Niezwykły wystawca rozpoczyna niezwykłą wystawę w Galerii Sztuki Jatki w Ostrowi Mazowieckiej, 

19 kwietnia 2023 r. rozpoczął się wernisaż prac Andrzeja Łepkowskiego.

Wystawa rozpoczyna cykl imprez współtowarzyszących Festiwalowi Kultury Łowieckiej.

Wykład na temat twórczości Andrzeja Łepkowskiego wygłosił Krzysztof Mielnikiewicz.

Wystawę można zobaczyć od 19 kwietnia do 30 maja 2023r.