podopieczni Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej

Kwiecień owocował w interesujące wydarzenia i zajęcia w naszej placówce. Każdego dnia wychowankowie spędzali czas na kreatywnej zabawie, zajęciach grupowych, nie zapomnieliśmy przy tym o nauce i pracy nad wzmocnieniem swoich mocnych stron. Ponadto w świetlicy odbyły się warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców.

Uczestnicy zajęć świetlicowych podczas spotkania w Muzeum Dom Rodziny Pileckich brali udział w interesujących zajęciach edukacyjnych. Na warsztatach artystycznych tworzyli razem z rodzicami ozdoby świąteczne m.in. pisanki, kartki świąteczne rozpoczęli prace porządkowe na Topolowym Zakątku oraz posadzili kolorowe bratki.

W czasie zajęć socjoterapeutycznych podopieczni  uczyli się panowania nad emocjami, które towarzyszą im na co dzień. Dzięki zajęciom kulinarnym, komputerowym i wyrównawczym nabyli kolejne ważne umiejętności. Na miejskiej pływalni uczyli się pływać. W Ogródku Jordanowskim i na Orliku dbali o formę fizyczną. W trakcie gier zespołowych uczyli się współpracy i zasad fair play.