Widok z lotu ptaka

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zawiadamia strony o wszczęciu postępowania z wniosku BPT Sp. Z o.o., ul Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie ulicy Wiejskiej oraz ulic oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem KDZ-19 i KDL-22 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.