widok na ulicę Artyleryjską

Prace budowlane na ulicy Artyleryjskiej dobiegają końca. Wykonawcą robót na odcinku ok. 419 m jest Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski.

W ramach inwestycji wykonano: jezdnię z kostki betonowej,  chodniki, wjazdy na posesje oraz odwodnienie z odprowadzeniem wód opadowych do gruntu w postaci studni chłonnych. Jest to jedna z 6 ulic dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.