uczestnicy spotkania w Zespole Szkół w Starym Lubiejewie

Kolejny etap usuwania wyrobów zawierających azbest, przede wszystkim eternit, z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na szczęście w Ostrowi Mazowieckiej nie jest to duży problem. Na rok 2023 zaplanowane zostało usunięcie i unieszkodliwienie 50ton eternitu, a kwota dofinansowania to8 tys. zł.

To program cykliczny - zapraszamy właścicieli nieruchomości, na których są wyroby zawierające azbest do kontaktu z Urzędem Miasta w celu uzyskania pomocy w pozbyciu się tych niepożądanych wyrobów.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli WFOŚiGW w obecności m.in. wicepremiera Henryka Kowalczyka, senatora Roberta Mamątowa i posła Daniela Milewskiego odbyło się w Zespole Szkół w Starym Lubiejewie 30 maja b.r.