Ważnym momentem podczas Festiwalu było wręczenie Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa.

Odznakę wręczyli:

-Adam Stępniak członek honorowego Polskiego Związku Łowieckiego,

-Maria Grzywińska członka Naczelnej Rady Łowieckiej,

-Zbigniew Korejwo, członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich.

" Pana postawa, osoby spoza Polskiego Związku Łowieckiego, działacza organizacji przyrodniczych, jest wyjątkowa, stanowi wzór dla innych samorządów i organizacji, a także jest dowodem na to, że nie ma kolizji na drodze idei, a wręcz panuje zgodność prawidłowego łowiectwa z ochroną przyrody" -taki słowami przedstawiciele środowiska myśliwskiego

Ziemi Ostrowskiej wyrazili wdzięczność burmistrzowi.

Chwilę później nastąpiło kolejne wyróżnienie

Za szczególne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społecznego Ostrowi Mazowieckiej Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer miał zaszczyt przyznać Panu Krzysztofowi Mielnikiewiczowi Medal im. Ludwika Mieczkowskiego.

Pan Krzysztof Mielnikiewicz, rodowity mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej. Przez 30 lat pracował w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, obecnie im. Rtm. W. Pileckiego, jako nauczyciel i wicedyrektor, a w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce na stanowisku wizytatora - metodyka. Przed odejściem na emeryturę przez lat pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Sekretarza Powiatu Ostrowskiego.

Szczególne osiągnięcia i zasługi ma Pan Krzysztof Mielnikiewicz na polu kultury łowieckiej. To myśliwy z 41-letnim stażem w PZŁ. Przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich w Ostrołęce, w 1991 r. założył i przez 14 lat redagował łowieckie pismo regionalne „Echo Puszczy Kurpiowskiej”. W 1994 r. był

współzałożycielem i redaktorem „Biuletynu” Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, a w latach w latach 1998-2000 i od 2008-2015 r. redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura Łowiecka”.

Pan Krzysztof Mielnikiewicz opublikował ok. 50 artykułów w centralnej prasie łowieckiej i leśnej”, ponad 260 w regionalnych i klubowych czasopismach łowieckich.

Jest autorem 10 książek, w kilkunastu zamieścił rozdziały dotyczące kultury łowieckiej i kolekcjonerstwa.

Pełnił wiele funkcji we władzach i organach Zrzeszenia, był m.in. przez trzy kadencje członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej, przez 24 lata członkiem Rady Nadzorczej „Łowca Polskiego", w okręgu ostrołęckim pełnił funkcje wiceprezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, członka ZO PZŁ, przewodniczącego Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich. Obecnie jest członkiem Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej, lektorem ekspertem PZŁ.

Za swą działalność został odznaczony m.in. „Złomem", Medalem Św. Huberta, brązowym, srebrnym, złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, medalami zasługi dla okręgów (ostrołęckiego, siedleckiego, świętokrzyskiego - srebrnym i złotym), kilkoma medalami za zasługi dla kół łowieckich, medalem Zasługi dla KKiKŁ PZŁ, Honorowym Kordelasem Oddziału Rzeszowskiego KKiKŁ PZŁ, medalem Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti (Polskiej Kulturze Łowieckiej Dobrze Zasłużony) oraz medalem „Darz Bór", nadawanym przez Parlamentarny Zespół ds. Kultury Łowieckiej Od 26.05.2012 r. jest członkiem honorowym Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, kolekcjonuje znaki pocztowe i literaturę łowiecką, wystawia eksponaty filatelistyczne na wystawach łowieckich w całym kraju.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za Pana działalność.