Uczestnicy Mszy Świętej w intencji mieszkańców miasta oraz koncert w wykonaniu artystów z Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zwieńczające XIX dni Ostrowi Mazowieckiej.

Msza Święta w intencji mieszkańców miasta oraz koncert w wykonaniu artystów z Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży zwieńczyły XIX dni Ostrowi Mazowieckiej. W kościele pw. WNMP.

Kwartet smyczkowy w składzie:

-Izabela Bławat Leofreddi - pierwsze skrzypce,

-Iga Marta Ludkiewicz - wiolonczela,

-Piotr Sawicki - skrzypce,

-Adrian Stanciu - altówka,

Mateusz Goc - prelekcja

oraz

-Tomasz Piluchowski - tenor

Artyści porwali mieszkańców miasta w muzyczną podróż. Usłyszeliśmy przepiękne wykonanie Ave Maryja, a także dobrze znane O sole mio – Eduardo di Capua i Les Champs Elysees - Joe Dassin. 

Burmistrz Jerzy Bauer zwracając się do artystów podziękował nie tylko za koncert wieńczący ostrowskie święto, ale również za comiesięczne spotkania z dziećmi miejskich szkół i przedszkoli w ramach audycji muzycznych. Zapowiedział nową, związaną z kształceniem muzycznym inicjatywę, tj. utworzenie w Ostrowi Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia. Na zakończenie podziękował wszystkim mieszkańcom za liczny udział w wydarzeniach artystycznych w czasie XIX dni Ostrowi Mazowieckiej.