plakat wybory ławników 2024-2027

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że na podstawie art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) zostaną przeprowadzone wybory ławników na kadencję 2024 – 2027.

Zgłoszenie kandydatów na ławników składa się do rady gminy.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 roku w godz. 8:00 – 16:00

w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66.

Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta lub na stronie internetowej www.bip.ostrowmaz.pl

Więcej informacji http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=201387