Mobilne Laboratoria Przyszłości - warsztaty w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej Laboratoria Przyszłości to największy w Polsce projekt edukacyjno-technologiczny. Dzięki tej inwestycji w edukację szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi kompetencjami. Dnia 19 września uczniowie klas V i VI uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych przez edukatorów Mobilnego Laboratorium Przyszłości. Dzięki nim rozwijali kreatywność, pasję, zainteresowania i talenty, które przełożą się na lepszy start w dorosłość.