Zebrani goście w bibliotecznym ogrodzie przed sceną w tym m.in. zastępca burmistrza Daniel Choinka Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Małgorzata Rosińska nauczyciele uczniowie szkół podstawowych i średnich uczestnicy ŚDS uczestnicy sekcji literackiej UTW
Dnia 9 września w ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 12. odsłona Narodowego Czytania w Ostrowi Mazowieckiej. To coroczna akcja wspólnego czytania wybitnych dzieł literatury polskiej. Lekturą tegorocznej edycji było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Zaproszenie do wspólnego czytania przyjęli między innymi Starosta Powiatu Ostrowskiego Zbigniew Chrupek wraz z małżonką, zastępca burmistrza Daniel Choinka, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Małgorzata Rosińska, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Bartłomiej Pieńkowski, Pani Profesor Jadwiga Sadowska oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli miejskich, nauczyciele, uczniowie szkół podstawowych i średnich, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, uczestnicy sekcji literackiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas wydarzenia publiczność wysłuchała dwóch występów artystycznych w wykonaniu chóru ze Szkoły podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Każdy z uczestników wydarzenia otrzymał egzemplarz powieści Elizy Orzeszkowej, opatrzony okolicznościową pieczęcią. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej