Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza konkurs na plakat lub film promujący ideę miasta Ostrów Mazowiecka - więcej z życia. Chcemy, aby uczniowie samodzielnie zinterpretowali powyższą ideę i zaprojektowali plakat lub nagrali film reklamujący nasze miasto i wykorzystujący jego atuty. Każdy z twórców ma prawo do własnej interpretacji tego hasła. Nagrodzimy prace, które naszym zdaniem zilustrują je najpełniej i najciekawiej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII i do uczniów szkół ponadpodstawowych Ostrowi Mazowieckiej. Termin nadesłania prac 15.12 2023. MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA regulamin konkursu na stronie www.ostrowmaz.pl / stronna fb: www.facebook.com/MiastoOstrowMazowieckaOficjalnie

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka. Każdy z uczestników ma prawo do własnej interpretacji hasła konkursu. Nagrodzimy prace, które naszym zdaniem zilustrują je najpełniej i najciekawiej. Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach: plakat i film. Technika wykonania plakatu – dowolna, praca indywidualna, format A3 w poziomie. Technika wykonania filmu – dowolna, praca indywidualna lub w zespole (do 3 osób), format pliku mp4. Termin nadesłania prac do 15 grudnia 2023 r. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia! Zapraszamy!

Regulamin konkursu w załączniku.