Goście Burmistrza Miasta Jerzego Bauera: przedstawiciele kół łowieckich, dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury omawiający organizacje wydarzenia zaplanowanego na 25 maja 2024 r. pt. Festiwal Kultury Łowieckiej
Festiwal Kultury Łowieckiej'2024 czas start. Chociaż do maja 2024 r. jeszcze trochę czasu, przygotowania do Festiwalu Kultury Łowieckiej już się rozpoczęły. 30 listopada Burmistrz Jerzy Bauer wspólnie z przedstawicielami kliku kół łowieckich oraz dyrektorami Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej omówili organizacje wydarzenia zaplanowanego na 25 maja 2024r. Podczas spotkania Krzysztof Mielnikiewicz wręczył Burmistrzowi zestaw znaczków kolekcjonerskich wydanych na okoliczność 31.edycji wręczenia medalu im. Wiktora Godlewskiego "Za zasługi dla przyrody".
Pan Mielnikiewicz otrzymał te wyróżnienie w bieżącej edycji 22 listopada br. 
Podobnie jak w roku bieżącym program festiwalu będzie zróżnicowany.
  • Galeria Sztuki Jatki w Ostrowi Mazowieckiej - wystawa obrazów wraz z wernisażem;
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej - wystawa filatelistyczna;
Impreza główna 25 maja 2024 r.
  • Msza św. Hubertowska z paradą sztandarów;
  • Stara Elektrownia - wystawa zdjęć i konferencja;
  • Przestrzeń ul. 11 Listopada - piknik myśliwski.
O dalszych przygotowaniach będziemy informować. W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Miejskiego Domy Kultury w Ostrowi Mazowieckiej Marta Wójcik, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej Jolanta Andruszkiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Tadeusz Staniaszek, Zbigniew Kempisty, Paweł Tymiński, Paweł Trzaska oraz Olgierd Jabłoński.