EURES Komisja Europejska EURES w Polsce CZYM JEST EURES? EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) to powołana w 1994 r. sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia, mająca na celu wspieranie mobilności zawodowej pracowników na europejskim rynku pracy. EURES W POLSCE Wojewódzkie Urzędy Pracy 37 doradców EURES 26 asystentów EURES, Powiatowe Urzędy Pracy Doradca klienta - Pośrednik pracy realizujący zadania EURES w każdym urzędzie 340 urzędy, Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy 10 doradców EURES 11 asystentów EURES. USŁUGI EURES Znajdź pracę i pracownika swoich marzeń za granicą! Znajdź zagraniczne oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej oraz na krajowej stronie internetowej EURES, Skorzystaj z możliwości rekrutacji pracowników w wybranych zawodach, Uzyskaj pomoc w przygotowaniu CV, Umieść swoje CV w bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, Weź udział w międzynarodowych targach pracy, Weź udział w Europejskich Dniach Pracy online, Weź udział w ukierunkowanych programach mobilności. MOBILNOŚĆ ZAWODOWA W CZASIE PANDEMII COVID-19 Pomimo wyzwań stawianych w obecnym czasie, mobilność zawodowa jest nadal jednym z filarów Unii Europejskiej. W ramach sieci EURES udzielamy informacji na temat restrykcji i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy w każdym z krajów europejskich, abyś mógł zgromadzić informacje niezbędne do wyjazdu za granicę lub poszukiwania pracy. DANE KONTAKTOWE EURES W POLSCE ZNAJDZIESZ NA STRONACH: eures.praca.gov.pl  ec.europa.eu/eures
Sieć EURES (EURopeanEmploymentServices - Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. na mocy unijnych przepisów prawnych przez Komisję Europejską i działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA ma na celu ułatwienie swobodnego przepływu pracowników oraz sprzyjanie korzystaniu z równych szans, pomimo:
  • istnienia barier językowych,
  • różnic kulturowych,
  • zróżnicowanych przepisów prawa pracy.
Sieć EURES tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające na obszarze zatrudnienia. Świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA. Usługi tej sieci są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA. Dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne natomiast dla pracodawców świadczone przez inne niż instytucje publiczne mogą podlegać opłacie. Szczegółowe informacje na temat sieci EURES dostępne są na stronie internetowej https://eures.praca.gov.pl lub https://eures.ec.europa.eu