Mazowsze. serce Polski

Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania. 


Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu utrzymania wpisu w Rejestrze 

BDO mija 29 lutego 2024 r.


Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek: 

39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa.


Uwaga! Informacja nie dotyczy m.in. zarejestrowanych jako: wytwórcy odpadów, transportujący, sprzedający odpady, pośredniczący w obrocie odpadami czy przetwarzający odpady.