INFORMACJE O ZOBOWIĄZANIACH DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

Informacje o zobowiązaniach dostępne przez internet

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że wprowadza nową usługę dającą

możliwość:

  • bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania,
  • kwoty należnych podatków i opłat (podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wieczyste użytkowanie, uwłaszczenie oraz gospodarka odpadami),
  • sprawdzenia zaległości,
  • sprawdzenia odsetek,
  • opłacenia wybranych należności poprzez system bankowości elektronicznej.

Co trzeba zrobić:

  • wejść na stronę https://umostrowmazowiecka.epodatnik.info ,
  • wypełnić formularz przez osobę, która złożyła deklarację na odbiór odpadów lub figuruje w rejestrze podatkowym,
  • czekać na maila, w którym podatnik zostanie zaproszony do urzędu w celu weryfikacji jego tożsamości. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne.