LS- POMOC PRAWNA PORADY OBYWATELSKIE MEDIACJA Zapisy na bezpłatne usługi

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2024 r. realizuje, na terenie Powiatu Ostrowskiego, zadanie publiczne polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz podejmowaniu działań z zakresu edukacji prawnej. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) i jest finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanych Fundacji przez Powiat Ostrowski. Doradcy obywatelscy Fundacji świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w następujących lokalizacjach, terminach i godzinach:

Ostrów Mazowiecka, ul. Romana Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka (budynek Zespołu Szkół nr 1), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 - 12:00. W punkcie są dostępne usługi w postaci nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Więcej informacji

https://tiny.pl/c3npx