Wizyta Elżbiety Lanc w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu dzisiejszym w ratuszu pracowaliśmy nad koncepcją nowych funkcji dla powstającego w „budynku SDH” - Centrum Usług Społecznych. Z wicemarszałek Elżbietą Lanc rozmawialiśmy m.in. o możliwościach pozyskania środków finansowych na modernizację obiektu i dostosowanie go do planowanych działań, wśród których będą:

  • utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych;
  • powołanie Centrum Interwencji Kryzysowych dedykowane głównie dzieciom i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy;
  • zorganizowanie miejsca dla młodzieży, w tym m.in. dla Teatru Scena Kotłownia, aby zapewnić młodym ludziom możliwość kontaktu z rówieśnikami w sprzyjających rozwojowi warunkach.

Powyższe działania uznajemy za niezwykle ważne aby pomóc mieszkańcom, w tym szczególnie ludziom młodym i seniorom w sprostaniu wyzwaniom, przed którymi stoją. Chcemy wspierać mieszkańców także w skutecznym rozwiązywaniu problemów, utrzymywaniu zdrowych relacji, komunikowaniu swoich potrzeb oraz podejmowaniu decyzji ważnych dla ich rozwoju i przyszłości.