SPOTKANIE INFORMACYJNE

Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz Ostrołęka

13 lutego 2024 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5) odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Firmę BBF Sp. z o.o., która na podstawie umowy z PKP PLK S.A. przygotowuje Studium Wykonalności zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz Ostrołęka”. Celem spotkania jest przedstawienie docelowego zakresu inwestycji. W trakcie spotkania przedstawione zostaną rozwiązania wybranego wariantu w zakresie planowanego układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych (kładki i przejścia dla pieszych i rowerów).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.