Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało środki dla miejskich przedszkoli oraz SP4 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, w łącznej wysokości 21 000 zł przy wkładzie własnym w wysokości 5 250 zł.

Gratulujemy

Dotacja zostanie przeznaczona m.in. na zakup nowości wydawniczych, w tym lektur szkolnych. W ramach programu zostaną podjęte działania promujące czytelnictwo takie jak np. udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, przygotowanie kącików czytelniczych w przedszkolach, konkursy, spotkania autorskie oraz szereg innych działań mających na celu podniesienie poziomu czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej. Dobre nawyki pozostają do końca życia – dlatego warto uczyć dzieci, że książki mogą być ich przyjaciółmi. Cieszymy się, że pieniądze pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 zostaną przeznaczone na rozwój najmłodszych, co w przyszłości zaowocuje nie tylko zwiększonym odsetkiem czytelników, ale też podniesieniem samoświadomości i empatii młodych ludzi.

Pozostałe szkoły (SP1, SP2, SP3) wzięły udział w programie w 2023 roku, realizując działania promujące czytelnictwo oraz wzbogacając zasoby bibliotek na łączną kwotę 45 000 zł.