Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku przypominamy o dynamicznym kalendarzu wyborczym.

-do 25 marca 2024 r. można zgłosić w Urzędzie Miasta zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

-do 25 marca 2024 r. – wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat powinni zgłosić zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego,

-do 29 marca 2024 r. można złożyć wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.