Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

W ramach obchodów uroczystości w dniu 22 marca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej zastępca burmistrza Daniel Choinka, dyrektor SP1 Ewa Subda i przewodniczący Rady Rodziców Maciej Tryniszewski złożyli kwiaty przy tablicach upamiętniających Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską, które zostały zamordowane w czasie okupacji za ukrywanie Żydów. W parku przed Szkołą Podstawową nr 1 znajdują się tablice pamiątkowe honorujące polskie bohaterki. Obecna na wydarzeniu delegacja harcerzy zapaliła znicz.