BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA, Ostrów Mazowiecka, 25 marca 2024 г. Oświadczenie W związku pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi mojej osoby, co do rzekomego nieprawidłowego pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, głoszonymi przez p. Stanisława Milewskiego i p. Jacka Wilczyńskiego podczas demonstracji publicznych prowadzonych przed Urzędem Miasta, oświadczam, iż zaprzeczam, bym przy wykonywaniu obowiązków i podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania naszego Miasta miał się kierować prywatnymi sympatiami czy antypatiami, bym działał w interesie jednych i z krzywdą dla innych, bym tolerował kumoterstwo czy wręcz zatrudniał w Urzędzie przestępców, bądź bym przyjmował korzyści majątkowe w zamian za udzielanie zamówień publicznych. Tego rodzaju publicznie głoszone wypowiedzi uznać należało za znieważające dobre imię urzędu, który pełnię oraz wypełniające znamiona czynów przestępnych. W tych okolicznościach złożyłem zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa, a obecnie czynności prowadzi Policja i Prokuratura. O rozwoju sytuacji będę Państwa informował. BURMISTRZ Jerzy Bauer
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA, Ostrów Mazowiecka, 25 marca 2024 г.
Oświadczenie
W związku pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi mojej osoby, co do rzekomego nieprawidłowego pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, głoszonymi przez p. Stanisława Milewskiego i p. Jacka Wilczyńskiego podczas demonstracji publicznych prowadzonych przed Urzędem Miasta, oświadczam, iż zaprzeczam, bym przy wykonywaniu obowiązków i podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania naszego Miasta miał się kierować prywatnymi sympatiami czy antypatiami, bym działał w interesie jednych i z krzywdą dla innych, bym tolerował kumoterstwo czy wręcz zatrudniał w Urzędzie przestępców, bądź bym przyjmował korzyści majątkowe w zamian za udzielanie zamówień publicznych. Tego rodzaju publicznie głoszone wypowiedzi uznać należało za znieważające dobre imię urzędu, który pełnię oraz wypełniające znamiona czynów przestępnych. W tych okolicznościach złożyłem zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa, a obecnie czynności prowadzi Policja i Prokuratura.
O rozwoju sytuacji będę Państwa informował.
BURMISTRZ
Jerzy Bauer