18 marca br. w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej powiatu ostrowskiego.

Na zaproszenie Mazowieckiej Izby Rolniczej w spotkaniu uczestniczył burmistrz miasta Jerzy Bauer.

Na posiedzeniu omówiono m.in. bieżącą działalność Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz działania podejmowane przez Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.