Zanim miasto podjęło działania związane z tworzeniem Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia, przeprowadzone zostały badania potrzeb społecznych w tym zakresie. Rodzice dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych wzięli udział w ankiecie. Zainteresowanie było duże, aż 83 % badanych opowiedziało się za powstaniem samorządowej szkoły muzycznej, natomiast 71% deklarowało chęć kształcenia dziecka w takiej szkole.

Prawie 1/5 rodziców oświadczyła, że ich dziecko uczy się gry na instrumencie, twierdząc, że jest to realizowane podczas prywatnych lekcji i w większości przypadków stanowi obciążenie dla domowego budżetu.

Z ankiety wynika, że dzieci najbardziej chciałyby się uczyć gry na: fortepianie, gitarze, skrzypcach, perkusji, klarnecie oraz flecie.

Wnioski płynące z badania są jasne – rodzice uważają, że w Ostrowi Mazowieckiej potrzebna jest publiczna bezpłatna szkoła muzyczna