Akcja „Drzewko za surowce wtórne” przeprowadzonej na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka.

W środę 10 kwietnia burmistrz miasta Jerzy Bauer wziął udział w akcji „Drzewko za surowce wtórne” przeprowadzonej na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. „Drzewko za surowce wtórne” jest wydarzeniem organizowanym przez Tygodnik w Ostrowi, partnerami akcji są m.in. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, Lasy Państwowe oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Akcja została objęta patronatem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka. Wydarzenie ma na celu umocnienie i promocję świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności.

Za przyniesienie makulatury, plastikowych butelek lub małych elektrośmieci mieszkańcy (którzy przyjeżdżali z całego powiatu) dostawali od Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka sadzonki drzew iglastych i liściastych (np. modrzewia, wiązu szypułkowego, buku pospolitego i dębu bezszypułkowego).

Zainteresowanie było ogromne, na wydarzenie przyszły przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych oraz średnich, a także osoby dorosłe. Sadzonki rozeszły się bardzo szybko. Wszystkim uczestnikom rozdawano drobne upominki przygotowane przez partnerów.

„Drzewko za surowce wtórne” to niezwykle cenna społecznie i ekologicznie akcja uświadamiająca ludziom w każdym wieku wartość środowiska naturalnego.