Nabór kandydatów do Rady Seniorów

Zapraszamy ostrowskich seniorów do aktywnego włączenia się w życie społeczne miasta!

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Rady Seniorów.

Kto może zostać członkiem rady?

  • przedstawiciele osób starszych będący mieszkańcami miasta Ostrów Mazowiecka, którzy ukończyli 60 rok życia;
  • przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, mających swoją siedzibę na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Przedstawiciele osób starszych składają formularz zgłoszeniowy wraz z wykazem osób udzielających im poparcia. Osoba starsza, mieszkająca na terenie miasta, może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi. Udzielenie poparcia przez tę samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady Seniorów będzie skutkować nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych - formularz zawierający informacje o instytucji, którą reprezentują.

Wszyscy kandydaci przedkładają ponadto oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do tworzonej Rady Seniorów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich kandydatur do dnia 6 maja 2024 r.

Wymagane druki dostępne są na stronie https://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=203561, jak też w kancelarii Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66.

Więcej informacji pod nr: 29 679 54 59 lub 29 679 54 63.

Spotkanie z wnioskodawczyniami utworzenia Rady Seniorów odbyło się w dniu 22 lutego br. Informowaliśmy Was o tym tutaj 

https://www.facebook.com/profile/100064249227167/s...