Rozpoczynamy rekrutację do Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowi Mazowieckiej!

1 września rozpocznie działalność Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Partyzantów 39. Szkoła została powołana uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrów Mazowiecka, zaś nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na każdym etapie tworzenia szkoły wspierała nas wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Każdy uczeń szkoły muzycznej uzyska na zakończenie roku szkolnego świadectwo promocyjne, zgodnie z rozporządzeniem MKiDN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych. Absolwent szkoły będzie miał możliwość kontunuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia.

Kształcenie w szkole jest bezpłatne.

8 KWIETNIA br. ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!

Wnioski wraz załącznikami (zaświadczenie lekarskie oraz zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego) należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 od 8 kwietnia 2024 r. do 29 maja 2024 r.

ZAPRASZAMY! 

Dokumenty do pobrania w załącznikach.