I sesja Rady Miasta IX kadencji

W dniu 6 maja 2024r. odbyła się I sesja Rady Miasta IX kadencji. Głównym punktem było złożenie ślubowania przez Radnych Miasta Ostrów Mazowiecka nowej kadencji oraz złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Huberta Betlejewskiego.„Obejmując urząd burmistrza miasta Ostrowi Mazowieckiej uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”, a następnie dodał „Tak mi dopomóż Bóg” - tymi słowami Hubert Betlejewski rozpoczął pracę jako nowy Burmistrz Miasta Ostrowi Mazowieckiej. Po ślubowaniu zebrani wysłuchali wystąpienia nowo wybranego burmistrza, który przede wszystkim podziękował wszystkim przybyłym mieszkańcom i gościom. Burmistrz zapewnił, że deklaracje z kampanii wyborczej będą realizowane oraz o tym, że będzie wraz ze współpracownikami pracował na rzecz miasta i mieszkańców. Za wsparcie złożył podziękowania swoim rodzicom, teściom oraz żonie Ewie i dzieciom. Na uroczystość ślubowania burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka przybyli m.in Żaneta Cwalina-Śliwowska, Posłanka na Sejm RP, Andrzej Halicki, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Mariusz Popielarz, Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, dr hab. Adam Czesław Dobroński oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, starosta powiatu, burmistrzowie poprzednich kadencji, pracownicy urzędu miasta, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi i dyrektorzy miejskich jednostek, mieszkańcy miasta. Wszyscy goście, którzy zabierali głos składali serdeczne gratulacje i życzyli owocnej współpracy z nowym samorządem. Kolejna sesja Rady Miasta została zaplanowana na dzień 13 maja 2024 r., podczas której nastąpi wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.