XXXI  Festiwal Piosenki o Zdrowiu


Etap powiatowy XXXI Festiwalu Piosenki o Zdrowiu odbył się 10 maja 2024 r. w budynku Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej. Na wydarzeniu były obecne Zastępca Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Jolanta Zadroga oraz Dyrektor Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Dorota Ambroziak. Do konkursu przystąpiły dzieci z miejskich przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Głównym założeniem festiwalu było zainteresowanie dzieci i młodzieży szeroko pojętą tematyką zdrowia poprzez połączenie atmosfery zabawy z popularyzacją treści prozdrowotnych. 

Cele tego przedsięwzięcia to propagowanie zdrowego stylu życia, w tym: profilaktyki nałogów, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, higieny osobistej, higieny jamy ustnej oraz bezpiecznego wypoczynku. Gratulujemy osobom, które będą reprezentować nasz powiat 6 czerwca 2024 r. na etapie wojewódzkim w Siedlcach: w kategorii klas I-V zespół ze Szkoła Podstawowa im. 18 Dywizji Piechoty Ziemi Łomżyńskiej w Andrzejewie, w składzie: Julia Biała, Maja Cholewicka, Hubert Godlewski, Nina Koc, Amelia Majewska, Julian Moczydłowski, Zuzanna Sokołowska, Szymon Szaflicki, Sonia Wyszomirska, Bartłomiej Zaremba; W kategorii klas VI-VIII solistka z Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych - Natalia Traczyk.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.