Ogłoszenie o zbyciu w drodze przetargu nieograniczonego działki komunalnej

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego: działkę komunalną o numerze 5299 położoną w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Jana Długosza.

Więcej informacji w załączniku.