VII sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 5 czerwca br. spotkała się po raz ostatni przed wakacjami. Na VII sesji obecny był Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Hubert Betlejewski. Burmistrz zapoznał się z młodymi radnymi i zachęcił ich do dalszego udziału w życiu publicznym, prosił o zgłaszanie potrzeb związanych z miejscem do spotkań dla młodzieży, a następnie życzył radnym udanych wakacji. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Ada Borowa omówiła realizację programu Mazowsze dla Młodzieży, dzięki któremu radni wzięli udział w szkoleniach z zakresu mediów społecznościowych, obsługi programu graficznego, nagrywania filmików oraz wystąpień publicznych; ponadto w ramach programu zakupiono ściankę do nagrywania, ulotki, przypinki i bluzy – wszystko z logo Młodzieżowej Rady Miasta. Radni zgodnie podkreślali zalety udziału w programie i wymieniali się pozytywnymi doświadczeniami z nim związanymi. Następnie młodzi radni omówili plany dotyczące zbliżającego się końca kadencji, w tym m.in. organizację gry terenowej. Ponadto przenalizowali sposób realizacji „Bitwy szkół”, wyrażając pozytywne opinie o wydarzeniu.