pogoda
Słonecznie
14°C

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

Misją Muzeum - Dom Rodziny Pileckich jest przywracanie zbiorowej pamięci o dziele życia rtm. Witolda Pileckiego, Jego żony Marii – rodowitej ostrowianki oraz upamiętnienie Rodziny Pileckich i jej zasług dla Polski. Ponadto zadaniem Muzeum jest sprawowanie opieki nad dobrami kultury lokalnej i regionalnej oraz integrowanie społeczności wokół wartości historycznych. Jednocześnie zadaniem Muzeum - Dom Rodziny Pileckich jest dokumentowanie i pielęgnowanie dorobku i dziedzictwa lokalnego.


To pierwsza placówka muzealna w Ostrowi Mazowieckiej – utworzona staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiąca o jego ambicjach budowania lokalnej tożsamości historycznej poprzez trwałe instytucje kulturalne.

Podstawowym celem z zakresu działalności kulturalnej Muzeum – Domu Rodziny Pileckich będzie przedstawienie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego na tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością, w tym upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej.


Drugim celem działania Muzeum – Domu Rodziny Pileckich jest dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, w tym opieka nad zabytkami nieruchomymi Ostrowi Mazowieckiej.  Ma to nieodłączny związek z historią regionu w czasie drugiej Wojny Światowej zarówno w kontekście funkcjonowania polskiego podziemia jak i losów ludności żydowskiej na tych terenach – pomocy udzielanej jej przez miejscową ludność oraz zagładę ludności żydowskiej m.in. w pobliskiej Treblince. Ponadto upowszechnianie tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, która miała ogromny wpływ na życie kulturalne i społeczne mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka. Połączenie tych zadań tworzy nam w efekcie obraz końcowy i przesłanie naszego Muzeum.


Głównym zadaniem w dziedzinie upowszechniania wiedzy na temat życia Witolda Pileckiego i Jego Rodziny będzie realizacja organizowanego corocznie „Święta Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej”. Święto jest poświęcone pamięci wielkiego Bohatera Narodowego rtm. Witolda Pileckiego. Pozwala podtrzymać pamięci o Nim i o Jego żonie Marii – rodowitej ostrowiance. W ramach uroczystości organizowane będą główne wydarzenia: Msza Święta w intencji rodzin Pileckich i Ostrowskich, Parada Rotmistrza oraz Piknik Historyczny.


Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

ul. Warszawska 4, 

Biuro: tel. (48) 792 199 192, 

email: muzeum@ostrowmaz.pl,

http://muzeumpileckich.pl