plakat opisujący wydarzenia związane z upamiętnieniem Polaków pomagający żydom
24 marca
POLACY RATUJĄCY ŻYDÓW.
ODKRYWAMY HISTORIE.

panel edukacyjny dotyczący odkrywania historii z czasów II wojny światowej
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ul. Partyzantów 39


12.30 uroczyste złożenie kwiatów
przy pomnikach upamiętniających Jadwigę Długoborską i Lucynę Radziejowską
13.30 panel edukacyjny
prowadzenie: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Społeczność żydowska Ostrowi Mazowieckiej Karol Madaj
Życie mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w czasie II wojny światowej i polityka okupanta - co odkrywamy badając
archiwum
dr. Mieczysława Bartniczaka, Aleksandra Kaiper-Miszułowicz, Katarzyna Lubczyńska
Historie Polaków ratujących Żydów w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Jak je poznajemy? Karol Madaj
Jak historia ratowania Żydów towarzyszyła mojej rodzinie? Goście honorowi: Anna Radwańska i Lucyna Bielińska