Informujemy, że 6 kwietnia 2022 r. w środę o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 66 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 ).

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS –CoV-2, sesja odbędzie się zgodnie z reżimem, sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia.


Sesja rozpocznie się o godz. 14:00 i trwać będzie nie dłużej niż do godz. 19:00 . W przypadku jeśli do godz.19:00 porządek obrad nie zostanie wyczerpany ogłoszona będzie przerwa w obradach do dnia następnego do godz. 14:00.
Sesja może się odbywać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Porządek obrad dostępny na stronie www.bip.ostrowmaz.pl Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.