Spotkanie w sali Starej Elekrowni, burmistrz Jerzey Bauer przemawia do  mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej dotyczącej sprawy koncepcji budowy drogi od ul. Małkińskiej – Wiejskiej do ul. Olszynowej, wzdłuż rowu melioracyjnego, który jest pokazany na rzutniku. Przy stole siedzą trzy panie z dokumentami  z Urzędu Miasta

W odpowiedzi na zaproszenie burmistrza Jerzego Bauera mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej spotkali się 17 sierpnia br. w sprawie koncepcji budowy drogi od ul. Małkińskiej – Wiejskiej do ul. Olszynowej, wzdłuż rowu melioracyjnego. Jest to koncepcja nowego ciągu komunikacyjnego położonego równolegle do ul. Podstoczysko, który ma na celu odciążenie tej ulicy z ruchu kołowego.


Proponowana koncepcja obejmuje budowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów na posesje, ścieżki rowerowej, nowego oświetlenia ulicznego oraz odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej. W ramach planowanej inwestycji zostaną nasadzone nowe drzewa i krzewy oraz zamontowana mała architektura, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Długość projektowanej drogi wynosi ok. 1,47 km.


Dziękujemy mieszkańcom za merytoryczne spotkanie, sugestie i uwagi, które przekazane zostaną projektantowi. Dodatkowe uwagi dotyczące nowo projektowanej inwestycji można zgłaszać do 31 sierpnia 2022 r. na załączonym druku, kierując go do Urzędu Miasta drogą tradycyjną lub elektroniczną na email: poczta@ostrowmaz.pl. Druki do pobrania w załącznikach. 


Koncepcja budowy drogi od ul. Małkińskiej – Wiejskiej do ul. Olszynowej, wzdłuż rowu melioracyjnego do pobrania w załączniku poniżej.