Jak już wcześniej informowaliśmy, Miasto Ostrów Mazowiecka przystąpiło do rządowego systemu sprzedaży węgla, aby zapewnić naszym mieszkańcom możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie do 2000 zł za tonę. Zakup węgla po preferencyjnej cenie przysługuje osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe w ilości 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 r.  oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Kto może kupić węgiel?
Prawo do kupna węgla będą mieli członkowie gospodarstw domowych, którzy:
  • złożyli wniosek o zakup węgla,
  • otrzymali dodatek węglowy lub,
  • czekają obecnie na wypłatę dodatku węglowego lub,
  • nie złożyli wniosku o dodatek węglowy, ale spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego, tj.:
  • do dnia 11 sierpnia 2022 r. złożyli deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i zadeklarowali, że źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węgiel kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego, a w przypadku nowych źródeł ogrzewania zainstalowanych po dniu 11 sierpnia 2022 r. wpisanych lub zgłoszonych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po tej dacie, pod warunkiem potwierdzenia faktu, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1,  w formie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
Aby zapisać się na węgiel należy złożyć wniosek o zakup węgla, podając imię i nazwisko, adres gospodarstwa domowego, dane kontaktowe - nr telefonu, e-mail oraz ilość potrzebnych ton. Wnioski na zakup węgla można pobrać: 
  • w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 66  
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3
  • ze strony internetowej  https://www.ostrowmaz.pl
Gdzie złożyć wniosek o węgiel?
Wypełnione i podpisane wnioski można złożyć:
  • osobiście w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka. 
  • pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
UWAGA!!!
Po złożeniu wniosku o zakup węgla, podmiot prowadzący dystrybucję węgla będzie kontaktował się telefonicznie z osobami wskazanymi we wniosku, w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru, dostarczenia węgla pod wskazany adres i sposobu zapłaty. 
Gdzie można kupić węgiel?
Dystrybucją węgla na zasadach określonych w ustawie na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 
Węgiel będzie można odebrać osobiście ze składowiska pod adresem: Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Lipowa 4 lub może zostać dostarczony pod wskazany adres odbiorcy.

Fot. freepik.com