Ogłoszenie o zbyciu w trybie przetargu nieograniczonego działek komunalnych

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego: działki komunalne o numerach 669/14 i 675/2 położone w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Kawaleryjskiej.

Więcej informacji w załączniku.